دتکتور دود 220 ولت

شستی اعلام حریق قابل ریست

دتکتور گاز هوشمند

آژیر فلاشر

دتکتور دود 24 ولت

دتکتور دود

شستی اعلام حریق بشکن

دتکتور حرارت

دتکتور حرارت

ریموت اندیکاتور

مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند