شستی اعلام حریق قابل ریست

دتکتور ترکیبی گاز و حرارت 220 ولت

دتکتور گاز هوشمند

آژیر فلاشر

دتکتور دود 24 ولت

دتکتور گاز 220 ولت

شستی اعلام حریق بشکن

ریموت اندیکاتور

دتکتور ترکیبی گاز و حرارت 24 ولت

دتکتور گاز 24 ولت

مرکز کنترل اعلام حریق هوشمند