سنسور حرارت

سنسور حرارت یک جزء از سیستم کنترل است که دمای سیستم را کنترل می کند و آن را در یک نقطه

تعریف شده ثابت نگاه می دارد و نمی تواند برای نشان دادن دمای محیطی که در آن قرار دارد به تنهایی

مورد استفاده قرار گیرد. سنسور حرارت ممکن است به روش های مختلفی ساخته شود و ممکن است از

انواع سنسور ها برای سنجش دما استفاده کند. سنسور حرارت در نوع سنسور حرارت تماسی و سنسور

حرارتی غیر تماسی می باشد که در ادامه هر کدام از آنها را برای شما توضیح خواهیم داد.

سنسور حرارتی تماسی 

سنسور حرارت
سنسور حرارت

سنسور حرارتی تماسی برای اندازه گیری دما و حرارت محیطی که در آن قرار گرفته و یا در واقع جهت

سنجش دمای خودش در نظر گرفته شده است. با تماس این سنسور به شئ تحت کنترل یا قرار گرفتن آن در

محیط تحت اندازه گیری، تعادل گرمایی بین سنسور و محیط ایجاد می گردد. در این حالت جریان گرما بین

محیط و سنسور وجود نخواهد داشت.

سنسور حرارتی غیر تماسی 

سنسور حرارت
سنسور حرارت

در سنسورهای حرارتی غیر تماسی آنچه سنجیده می شود توان حرارتی مادون قرمز یا نوری متصاعد شده

ای است که از یک سطح با مساحت مشخص یا قابل محاسبه دریافت می گردد. علاوه بر این، روش های

پیشرفته ترموگرافی با تصویر برداری از اجسام و تجزیه و تحلیل تصاویر دریافتی که قادر به اندازه گیری

دقیق دمای اجزای مختلف جسم است نیز در زمره سنسورهای حرارتی غیر تماسی قرار میگیرد.

نکته

همچنین سنسورهای حرارت در کاربردهای مختلف شکلهای متفاوتی دارند، در سیستمهای الکترونیکی این

سنسورها یا به صورت تغیرات اهمی یا به صورت کنتاکت باز یا بسته هستند که در مواردی که به صورت

کنتاکت تعریف شده باشد به عنوان ترموسات عنوان میشود و در سیستمهای کنترل دمای محیط از ترموستات

های مکانیکی استفده میشود که این ترموستاتها قابل تنظیم هستند ولی در بعضی موارد ترموستاتها برای دما

های مشخص ساخته شده اند.

منبع: شرکت آریان

برای مشاهده سایر مقالات سایت اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه مقاله سنسور دود کلیک کنید.