مشکلات سیستم اعلام حریق

مشکلات سیستم اعلام حریقReviewed by Arian-ese.com on Aug 4Rating:

سیستم های اعلام حریق

در اینجا قصد داریم شما را با برخی از مشکلاتی که در سیستم های اعلام حریق پیش می آید آشنا کنیم و دلیل و روش های رفع

آنها را به شما بگوییم.

خطای مدار باز

با برداشتن یکی از پایه های مقاوت انتهای خط از روی ترمینالهای 9 و10، مدار  دتکتورها را باز کنید . چراغ Fault/Zone 

روشن شده و بازر به صدا در می آید. داخل مرکز کنترل چراغ ZISO , Gen Fault روشن می شوند.

دکمه Silence Fault Sounder را فشار دهید ، بازر خاموش می شود ، اما چراغها روشن می مانند. مدار را به حالت اول

خود برگردانید تا دستگاه نیز به حالت نرمال برگردد. این آزمایش را برای مدار دیگر دتکتورها با باز کردن ترمینالهای 11 و 12

و غیره امتحان کنید.

لطفا به این نکات توجه کنید

1- فشار دادن دکمه Reset / Resound / Test Zone Lamp زمانیکه دستگاه درحالت اعلام 

حریق می باشد ( زمانیکه Fire چشمک می زند) تاثیری ندارد.

2- زمانیکه آژیرهای اعلام حریق خاموش می شوند ( چراغ Fire ثابت روشن است ( بازر 
روشن می شود و نمی توان آنها را خاموش کرد. ) (Silence)

3- ری ست کردن دستگاه در وضعیت قطع آژیر ها (Silence) هنگامی که حالت حریق وجود 
دارد دوباره باعث راه اندازی آژیرها می گردد .

آخرین تست 

دکمه Evacuate را فشار دهید . رله خروجی آژیرها عمل می کند تا آژیرها را راه اندازی کند.  در صورت تمایل می توان

این آزمایشات را با وصل کردن یک آژیر ، دتکتور دود ، شستی اعلام حریق و مقاومت انتهای خط به ترمینالهای مربوطه

انجام داد.

امکانات فرعی

 

سیستم های اعلام حریق
سیستم های اعلام حریق

این سری دستگاه ها دارای امکاناتی هستند که شستی های اعلام حریق ، دتکتور و آژیرها آزمایش شوند و به صورت اتوماتیک به

حالت اولیه خود برگردند . جهت انجام این آزمایش جامپر ENG ( داخل مرکز کنترل) را از موقعیت پایین به بالا جابه جا کنید که

LED مربوطه روشن می شود و بازر به صدا در می آید که آن را نمی توان خاموش کرد .

 حال اگر شرایط اعلام حریق بوجود آید آژیر حدود نیم ثانیه به صدا در میاید و قبل از اینکه دوباره به صدا درآید سه ثانیه خاموش

می شود. این عمل تا زمانیکه دود داخل دتکتور باشد یا شستی به حالت عادی برنگردد ادامه می یابد . پس از اتمام آزمایش جامپر را

در موقعیت اولیه خود قرار دهید.

خارج کردن زون از مدار 

سیستم های اعلام حریق
سیستم های اعلام حریق

چنانچه لازم باشد زون ها را به وسیله قرار دادن جامپر آن (Z2 ISO , Z1 ISO) در 

موقعیت بالا می توان از مدار خاج کرد . LED مربوطه و چراغ FAULT زون مربوطه جهت نشان دادن از مدار خارج شده زون

روشن خواهد شد، بازر به صدا در خواهد آمد و آن را می توان خاموش کرد. زمانیکه آزمایش کامل شد جامپر را به حالت اول

برگردانید .

 در کنار LED های اشکال مدار باز ( O ) و اتصال کوتاه ( S ) برای هر زون یک مقاومت 

جامپر ( صفر اهم ) با علامت Z2S یا Z1S وجود داردقطع کردن این جامپر مدار نشانگر اتصال کوتاه را از کار می اندازد که

امکان استفاده از دستگاه را برای شستی های اعلام حریق که مقاومت 470 اهم ندارند فراهم می سازند.

چراغ اشکال عمومی

 در صورت بروز هر گونه اشکال این چراغ روشن می شود . این چراغ در زمانهای مختلفی روشن می شود و به عملکرد عادی

مرکز کنترل بستگی نداردبرای نمایش اشکالاتی که از این طریق کانکتور توسعه PL2 پدید می آید به کار می رودعیب یابی:

الف – شستی های اعلام حریق و دتکتور های حرارتی ساده به جای اعلام وضعیت حریق باعث اعلام اشکال می شوند:

مقاومت 470 اهم در داخل شستی اعلام حریق یا دتکتور حرارتی ساده نصب نگردیده استطبق استاندارد BS5839 از اول

ژانویه 1990 بایستی یک مقاومت 470 اهم ( با کد رنگ زرد ، بنفش، قهوه ای، طلایی یا نقره ای) در داخل شستی های اعلام حریق

و دتکتورهای حرارتی ساده به صورت سری نصب شود.

ب – اشکال تغذیه:

آیا چراغ سبز MAINS ON روشن است؟ درغیر اینصورت تغذیه 220 و فیوز آن را کنترل کنید.

سیم های باطری را چک کنید ( باید سیم قرمز رنگ به ترمینال مثبت باطری و سیم سیاه رنگ به ترمینال منفی باطری وصل باشد). اگر

سیم های باطری اشتباه متصل شوند، فیوز باطری خواهد سوخت که باعث روشن شدن نشانگر اشکال تغذیه می گرددکنترل کنید که دو

باطری 12 ولت با آمپرساعت مناسب به صورت سری به سیستم وصل می باشندکنترل کنید که کانکتورها درست به بردها متصل شده

باشند .

بازدید سیستم از سیستم اعلام حریق

سیستم های اعلام حریق
سیستم های اعلام حریق

بازدید روزانه :

ابتدا کنترل کنید که چراغ سبز رنگ MAINS ON روشن باشد. همچنین هیچ چراغ دیگر یا آژیری روشن نباشد. هرگونه اشکال را به

سرویسکار مربوطه گزارش دهید و در فرم ثبت وقایع ثبت کنید.

بازدید ماهانه :

 گزارشات قبلی را مطالعه کنید و چک کنید که اشکالات قبلی به صورت صحیح برطرف شده باشندباطری و اتصالات آن را بازدید کنید.

مانند بازدبد هفتگی در هر زون یک سنسور و یا  شستی را فعال کنید تا اعلام حریق را آزمایش کنید . برق 220 ولت را قطع کرده و 

قابلیت باطری برای تغذیه آژیرها را کنترل کنید.

بازدید سالانه :

همانند بازدید هفتگی و فصلی عمل کرده ولی کلیه دتکتورها ، شستی های اعلام حریق ، آژیرها و تجهیزات کمکی را برای عملکرد صحیح

کنترل کنیدهر دو یا سه سال یک بار برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح و عدم وجود آژیرمزاحم دتکتور دود را تمیز کنید و هر پنچ

سال یک بار باطری های خشک را تعویض کنید.

منبع: شرکت آریان

برای مشاهده سایر مقالات سایت اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه مقاله کلیک سیستم های اطفا حریق کنید.